Til innholdet

Mobilmasta ved Ås

Er nå satt i drift med 4G

Bredbåndsutbyggingen er som tidligere opplyst for det meste ferdig utbygd og idriftsettelse er nå planlagt fra uke 48 (23.11) og utover. Mer og oppdatert informasjon vil komme.

Publisert: 11. november 2015 ▪ Sist endret: 11. november 2015