Til innholdet

Status for mobil- og bredbåndsutbyggingen

Er i rute

Fiber, VDSL :                 Utbygging i rute til ferdigstilling i oktober 2015

Mobil 4G (Ås gård):        Utbygging i rute til ferdigstilling i november 2015

Publisert: 14. september 2015 ▪ Sist endret: 14. september 2015