Til innholdet

Vi vil høre din mening om bredbånd på Grindal i Rennebu - Høring

Frist for innspill senest 9. juni

Rennebu kommune skal søke om tilskudd til utbygging av bredbåndsdekning i et område på Grindal og må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging.

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter (lag, foreninger, næringsliv, enkeltpersoner etc.) å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.

 

Følgende områder er planlagt utbygd i denne runden:

Grindal – Fra kommunegrense mot Meldal og til tidligere utbygd område ved Mærk bru i sør.

Området omfatter områder med bebyggelse på begge sider av Orkla.

Området som kommunen ønsker å søke om midler til er vist i kartutsnitt nederst

i saken.

MERK: Dette er grovskisse.

       
Kom med innspill innen 9. juni
Alle interesserte kan uttale seg. Innspill kan gjøre det enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbånd.

Innspillene sendes på e-post til postmottak@rennebu.kommune.no og merkes «høringsuttalelse bredbåndutbygging».

 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med strategirådgiver Trond Jære på epost:  trond.jare@rennebu.kommune.no

 

Du kan lese om bredbåndsstøtteordninga: HER

     
Kunngjøring skjer på Rennebu kommunes hjemmeside

Området som kommunen ønsker å søke om midler ti
Publisert: 8. mai 2018 ▪ Sist endret: 8. mai 2018