Til innholdet

Økonomisk sosialhjelp

De som ikke er i stand til å sørge for livsoppholdet sitt gjennom arbeid eller annen form for inntekt/pensjon, har krav på økonomisk sosialhjelp.

I spesielle situasjoner, kan det gis økonomisk hjelp til mennesker som trenger det for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. All hjelp er behovsprøvet, og satsene for livsopphold justeres i tråd med statlige veiledende satser for økonomisk sosialhjelp.

Publisert: 24. november 2009 ▪ Sist endret: 25. januar 2010
Kontakt

Tlf. 55 55 33 33
 
E-post: pk.nav.oppdal@nav.no 
 

 
Åpningstider

Man, ons og fre.

10.00 - 15.00