Til innholdet

Næring

Rennebu kommune er opptatt av å tilrettelegge for at eksisterende næringsliv kan videreutvikles samtidig som vi ønsker nyetableringer velkommen.

I næringsarbeidet vektlegger vi bredde i kompetansen og tilgjengelighet. Innen kommunen er det mange som arbeider med næringsrelaterte oppgaver under ledelse av ordfører og rådmann. Disse ivaretar forskjellige områder og samles jevnlig gjennom kommunens næringsforum.

 

Logo nasjonalparkhagen

Nasjonalparken næringshage skal bidra til økt verdiskaping for næringslivet i Oppdal og Rennebu. Vi tilbyr tjenester som:

 • bedriftsrådgivning
 • hjelp til utvikling av forretningsidéer
 • markedsplanlegging
 • nettverksbygging
 • internasjonalisering
 • andre utviklingsrelaterte oppgaver

        
Ta kontakt for avtale, eller kom innom oss i Tankeposten, O. Skasliens veg 1, Oppdal.

Epost: post@nasjonalparkhagen.no
      
Tina Lihaug Selbæk – daglig leder, tlf. 92878845, tina@nasjonalparkhagen.no

Jan Bredeveien – styreleder, tlf. 97094240, jan@nasjonalparkhagen.no

 

Rådgivere:
Erik Flå, tlf. 93226780, erik@nasjonalparkhagen.no

Ragnhild Plassen Vik, tlf. 99634545, ragnhild@nasjonalparkhagen.no

Rønnaug Nyrnes, tlf. 48259772, ronnaug@nasjonalparkhagen.no

Mari Kvarberg Erdal, tlf. 40627466, mari@nasjonalparkhagen.no

Iris Røstad, tlf. 99023915, iris@nasjonalparkhagen.no

Asgeir Meland, tlf. 99459755, asgeir@nasjonalparkhagen.no

 

Enkelte saker innenfor etablering og utvikling som gjelder landbrukstilknyttet virksomhet samarbeider enhet for landbruk og miljø og Nasjonalparkens næringshage sammen om.

 

Enhet for landbruk og miljø bistår i spørsmål om forvaltningsoppgaver og utviklingsoppgaver innenfor skog, utmark, miljø og landbruk.

Fagansvarlig skog, utmark, miljø, landbruksvei,  – Ståle Solem, tlf. 72 42 81 41/ 416 01 342

Fagkonsulent, jordlov, konsesjonslov, investeringssaker innenfor landbruk – Evy-Ann Ulfsnes, tlf. 72 42 81 43

Fagkonsulent, tilskuddsordninger, SMIL, gårdskart - Randi Stolpnes, tlf. 72 42 81 42

Fagkonsulent, velferdsordningen, tidligpensjonsordningen, leiekjøring - Ingrid Skamfer, tlf. 72 42 81 44

 

Infrastruktur og andre rammebetingelser er hovedoppgavene til strategisk rådgiver Trond Jære. Herunder oppgaver knyttet til vei, jernbane, mobil- og bredbåndsdekning, arbeidsgiveravgift m.v.

Strategisk rådgiver Trond Jære, tlf. 72 42 81 47/ 469 63 696

 

Logo Plankontoret

 

Plankontoret tilbyr plantjenester til både offentlige og private aktører og har bred kompetanse innen:

 • kommuneplan
 • reguleringsplan
 • andre arealplaner
 • landskapsarkitektur
 • kartarbeid
 • prosjektledelse og prosjektarbeid

 

Logo mediaprofil

 

 

 

  

Publisert: 2. oktober 2009 ▪ Sist endret: 7. desember 2017
Nyttige lenker