Til innholdet

Driveplikt

Endringene innebærer at driveplikten er evigvarende. Den følger hjemmelshaver på eiendommen og kan fortsatt oppfylles gjennom bortleie. Ved bortleie av dyrkajorda skal leieavtalen være skriftlig og på minst 10 år uten at eieren har mulighet til å si den opp med mindre det er mislighold. Dersom varigheten er på mer enn 10 år kreves det konsesjonsbehandling. Avtaler som fører til driftsmessige uheldige løsninger kan følges opp som brudd på driveplikten. Når en avtale om bortleie av jordbruksareal er inngått, skal eieren sende kopi av avtalen til kommunen som dermed skal se til at vilkårene er oppfylt.

Dersom det er spørsmål angående driveplikten, er det bare å ringe Enhet for landbruk og miljø.

Last ned avtale om jordleie her

Landbruksdirektoratet - driveplikt

Publisert: 16. mars 2010 ▪ Sist endret: 7. november 2017