Til innholdet

Driveplikt

1. juli 2009 ble reglene som omhandler driveplikten endret.

Endringene innebærer at driveplikten er evigvarende. Den følger hjemmelshaver på eiendommen og kan fortsatt oppfylles gjennom bortleie. Ved bortleie av dyrkajorda skal leieavtalen være skriftlig og på minst 10 år. Dersom varigheten er på mer enn 10 år kreves det konsesjonsbehandling. Avtaler som fører til driftsmessige uheldige løsninger kan følges opp som brudd på driveplikten. Kommunen må få tilsendt en kopi for å kunne vurdere om avtalen skal godkjennes eller ikke.

Dersom det er spørsmål angående driveplikten, er det bare å ringe Enhet for landbruk og miljø.

Last ned avtale om jordleie her

Publisert: 16. mars 2010 ▪ Sist endret: 16. mars 2010