Til innholdet

Folkefjøset – smartere – enklere – billigere

Er det bare stort og nytt som gjelder for dem som vil drive med storfe i framtida?

Eller skal det fortsatt være muligheter også for dem som vil drive familielandbruk med basis i gårdens bygninger og driftsgrunnlag?

Folkefjøset-prosjektet har gjennom fire pilotbruk i Trøndelag vist at en med grundig planlegging og god styring av byggeprosessen kan fornye og modernisere driftsbygninger på familiebruk innenfor akseptable kostnadsrammer. Det er også folkefjøs tenkning i Rogaland. Disse pilotbrukene har større investeringer enn de i Trøndelag.

For mer informasjon om folkefjøset gå inn på www.folkefjoset.no

Se presentasjonene fra seminar om folkefjøset se her http://www.landbruksbygg.no/nyhetsarkiv/2013/15455/

Publisert: 25. februar 2013 ▪ Sist endret: 25. februar 2013