Til innholdet

Forbud mot bruk av piggtråd

Det kan søkes om SMIL-midler til opprydding av gamle gjerder

Piggtråd

Enhet for landbruk og miljø har fått en del spørsmål om bruk av piggtråd.

Bruk av piggtråd reguleres gjennom dyrevelferdsloven § 15. Da ny lov om dyrevelferd trådte i kraft i 2010 ble det satt et absolutt forbud mot piggtråd i gjerder satt opp for å regulere dyrs ferdsel. Dette forbudet gjelder både i innmark og i utmark.

 

Forbudet retter seg mot nye gjerder

Forbudet gjelder også eksisterende gjerder med behov for vedlikehold, der gjerdetråd skal skiftes ut helt eller delvis.

 

Med dyrs ferdsel menes både egne og andres dyr, samt viltlevende dyr. Selv om forbudet har vært gjeldende siden 1. januar 2010 finnes det mange slike gjerder rundt om i landet.

 

Gjerder som er satt opp før 1. januar 2010 kan også være forbudt dersom dyr utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger.

 

Fjerning av piggtråd i gjerderester

Piggtråd i gamle gjerder som har falt ned skal fjernes for å hindre at dyr blir påført skader.

 

SMIL- tilskudd

I Rennebu er det mulig å søke om SMIL-midler til opprydding av gamle gjerder. Tilskudd per meter er satt til kr 12. Søknadsfrist for å søke SMIL-midler er 1. oktober.

Publisert: 17. august 2017 ▪ Sist endret: 17. august 2017