Til innholdet

Forollhogna villreinområde

Utarbeidelse av regional plan har kommet i gang

Rein

Regjeringen vil gi viktige villreinområder status som «Nasjonale villreinområder» og Forollhogna er et av ti slike villreinområder. På bakgrunn av dette har Hedmark fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune fått i oppdrag å utarbeide regional plan for Forollhogna villreinområde.

Planarbeidet er godt i gang og den nye styringsgruppa, som konstitueres 1. mars, legger endelig løp for planprosessen framover. Det tas sikte på høring av samlet planforslag i løpet av høsten 2012 og sluttbehandling og godkjenning av regional plan første kvartal 2013.

Her kan du lese en statusoversikt for arbeidet med regional plan for Forollhogna villreinområde (pdf)

Publisert: 13. februar 2012 ▪ Sist endret: 13. februar 2012