Til innholdet

Gårdsvarmeanlegg - bioenergi

Formålet er å stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme.

Bioenergi i landbruket

Publisert: 26. januar 2011 ▪ Sist endret: 26. januar 2011