Til innholdet

SMIL/ NMSK-midler

Det er utarbeidet egne retningslinjer for bruken av SMIL/NMSK-midlene.

Denne strategien gjelder for perioden 2017 – 2018 og er utarbeidet i samarbeid med Rennebu Oppdal Skogeierlag, Rennebu Bondelag, Rennebu bonde- og småbrukerlag, Rennebu produsentlag, Rennebu sau og geit og Rennebu kommune. Det er utarbeidet egne retningslinjer for bruken av SMIL/NMSK-midlene.

Retningslinjer (pdf)

Strategier (pdf)

Søknadsskjema

Publisert: 30. april 2015 ▪ Sist endret: 3. april 2017