Til innholdet

Sau i utmarka - vis hensyn!

I disse dager blir det sluppet ca 6000 voksne sau og ca 10.000 lam i utmarka

Illustrasjonsbilde lam

Er du ute på tur i skog og mark er det viktig å vise hensyn.

  • Har du med hund – husk båndtvangsreglene fra 1. april til 20. august.

I henhold til forskrift er båndtvang i Rennebu utvidet fra 21. august til 31. oktober i områder der bufe beiter.

  • Går du gjennom ei grind - vær vennlig og lukk grinda etter deg!
  • Ser du noe unormalt i beiteområde ta kontakt med rovviltkontakt Frode Mærk.

                                                                  

Det forekommer at det dør dyr i utmarka. Dette kan skyldes ulike hendelser; noen dør av naturlige årsaker, det kan være sykdom og noen dyr kan være tatt av rovdyr.

Hvis du ser sauekadaver i utmarka – hva bør du da gjøre? 

  1. Se om du finner øremerket på sauen. På innsiden av merket står dyreeiers navn og telefonnummer. Ta kontakt med dyreeier. Angi hvor du er. Har du GPS marker funnplass på denne.
  2. Hvis dere ikke finner noe øremerke, ring rovviltkontakt Frode Mærk, telefon 917 06 440.
  3. Merk funnplassen. Beskriv hvor du er.
  4. Om mulig dekk til kadaveret, så en slipper ytterligere "forringelse" etter at det er funnet, da øker muligheten for å finne dødsårsak.
  5. Poenget er at varslingen skjer så raskt som mulig og at dyreeier blir informert og rovviltkontakt varslet, og med korrekt stedsangivelse så en enkelt klarer å finne kadaveret.
  6. Rundt omkring i beitesonene henger det tilsynsplakater. På disse tilsynsplakatene står det navn på dyreeiere og telefonnummer.
  7. Har dere fotoapparat med, ta gjerne bilde.
Publisert: 30. mai 2012 ▪ Sist endret: 30. mai 2012