Til innholdet

Skogbruksplan Rennebu

Hele 204 skogbruksplaner ble bestilt av skogeierne i Rennebu. 2 uttrekte vinnere av de som har bestilt plan.

Innen bestillingsfristen 1 april. ble det bestilt hele 204 skogbruksplaner av skogeierne i Rennebu.

Dette på et produktivt skogareal på over 148.000daa. ( dvs på ca 80 % av totalt produktivt areal)

 

Takst arbeidet  vil starte umiddelbart.

 

Av de som bestilte plan innenfor tidsfristen er 2 stk uttrekt som vinnere en håndholdt GPS.

Modell Garmin Montana 650 til en verdi av kr 4000.-

 

Vinnere ble :

 

Jon O Havdal

Havdal

7397 Rennebu

 

 

Per Joar Ilvang

Berkåk

7391 Rennebu.

 

Vinnerne kan hente premien på Landbrukskontoret  Berkåk.

Publisert: 8. april 2015 ▪ Sist endret: 8. april 2015