Til innholdet

Næringsutvikling

Etablererkurs

Kurs for deg som ønsker å starte egen bedrift

Vellykket Bygdasafari

29. mai var aktørene i reiselivsnettverket i Rennebu (Reisen til fjellet SA) på bygdasafari for å bli bedre kjent med hverandre.

Økt verdiskapning på bygda

60 personer møtte opp for å bli inspirert og for å få økt kunnskap på mulighetene som finnes innenfor naturbasert reiseliv.

Årets jobbskaperpris

I Rennebu dreier mye seg om å skape arbeidsplasser.

Vellykket safari!

Nettverket for reiseliv var den 3. november på bygdasafari i egen kommune

Kultur - og naturbasert reiseliv

Video fra små bedrifter i Rennebu

Takk!

Meldal Sparebank har bevilget kr 170 000 til to prosjekter som Rennebu kommune prioriterer høyt.

Publisert: 18. mai 2009 ▪ Sist endret: 8. mars 2010
Kontakt

Nasjonalparken næringshage

v/ Tina Lihaug Selbæk

tina@nasjonalparkhagen.no

Tlf. 928 78 845