Til innholdet

Årets jobbskaperpris

I Rennebu dreier mye seg om å skape arbeidsplasser.

Folketallet har vist en synkende tendens, 400 av våre 1200 sysselsatte må ut av bygda for å skaffe seg arbeid. Selv om også noen pendler inn i bygda, er netto utpendling på nesten 200.

I Rennebu har vi behov for flere arbeidsplasser. Vi blir derfor veldig glade når bedrifter som Hofseth Biocare ASA etablerer seg i bygda (oppstart første uka i januar), og vi takker alle dem som skaper ny virksomhet eller bevarer og utvikler etablerte bedrifter.

Vi har behov for gründere i Rennebu, de som starter bedrifter, de som utvider bedrifter, de som skaper arbeidsplasser og skaffer folk arbeid.

Kommunens næringsutvalg - politisk utnevnt samarbeidsorgan med deltakere fra næringsliv og politikk – ønsker fokus på gründerne og på de som skaper arbeidsplasser. Vi har derfor besluttet å opprette en jobbskaperpris. Den skal gis til personer som har gjort seg spesielt bemerket, som har utvist stort samfunnsvar med å skape arbeidsplasser i bygda.

Prisen deles ut for første gang i 2012, og skal fra nå av deles ut årlig. Næringsutvalget er jury. Prisen består av et diplom og en pengesum på kr 10 000. (skattefritt).

Heldigvis har vi mange i bygda som kan fortjene en pris. Likevel var ikke valget veldig vanskelig da vi skulle utpeke første mottaker av prisen. Den går til en person som gang på gang har tatt nye initiativ, som gang på gang har trått til og skapt nye arbeidsplasser og som gjennom mange tiår har vært opptatt av å holde folk i hjembygda i arbeid.

Gunnar Halgunset til høyre og ordfører Ola T. Lånke

For over 40 år siden, i 1970, startetGunnar Halgunset– sammen med sin fetter Ivar Langklopp, LH Bygg. Fra to ansatte kom selskapet helt opp i omkring 90 ansatte i 1980, men normalt var kjernetroppen på ca 50 ansatte. En godt fungerende og velansett bedrift tuftet på godt arbeid og sunne forretningsprinsipper. Langklopp & Halgunset var et navn med svært god klang.

I 2003 solgte Ivar Langklopp og Gunnar Halgunset firmaet. De to fetterne hadde gjort en skikkelig samfunnsinnsats og kunne trekke seg tilbake.

Men slik ble det ikke. ”Jeg var vel ikke helt klar for å bli pensjonist”, var Gunnar Halgunsets forklaring på hvorfor han kjøpte tilbake deler av firmaet i 2006. LH Bygg Entreprenør AS har siden da vært eid og drevet av Gunnar. Og igjen er det kvalitet og sunn forretningsdrift som er stikkordene. Et drøyt tjuetalls personer fikk sin arbeidsplass i firmaet.

 

Gunnar Halgunset fortjener medalje av edleste sort for sitt samfunnsansvar. Men ikke bare det. Han fortjener også gullmedalje i utholdenhet. For da den andre delen av det solgte firmaet gikk konkurs i vår, var Gunnar igjen på pletten. Han kunne ikke sitte stille og se på at en rekke dyktige håndverkere ble arbeidsledige. Nei, Gunnar ansatte hele ni av dem! 42år etter at han etablerte LH Bygg glødet den samme trangen for å bygge, skape og trygge arbeidsplasser!

Gunnar Halgunset er en samfunnsbygger, en seriegründer. En som Rennebu trenger, en som vi ønsker å vise at vi setter pris på.

Gunnar Halgunset er en velfortjent prisvinner. Han har jobbet mye, hardt og lenge. Og han har skapt arbeidsplasser. Vi takker for alle arbeidsplasser han har skapt i Rennebu gjennom mer enn 40 år. Han har virkelig fortjent prisen ”ÅRETS JOBBSKAPER” som altså utdeles for første gang i 2012.

Publisert: 14. desember 2012 ▪ Sist endret: 14. desember 2012