Til innholdet

Økonomiske støtteordninger

Nye og etablerte bedrifter i Rennebu kan søke kommunen om støtte til ulike tiltak. Ta gjerne kontakt for mer informasjon og veiledning om muligheter og søknadsprosess.

Kommunen har tre fond:

     

Til tiltaksfondet skal det fremmes elektronisk søknad gjennom regionalforvaltning.no Ta gjerne kontakt for hjelp med søknaden.

 

En søknad bør inneholde:

  • En generell prosjektbeskrivelse med forretningsidè, produkt, marked, kunder, konkurrenter, bistandsbehov, framdriftsplan, totalt kapitalbehov, investeringer og drift.
  • Finansieringsplan.

 

Alle søknad om støtte stiles til Rennebu kommune og videresendes automatisk til det aktuelle fondet. Sendes postmottak@rennebu.kommune.no

 

Innovasjon Norge vil være riktig adresse for en del søknader. Kommunen kan bistå med å velge riktig søknadsform og med tilrettelegging og gjennomføring av møter.

 

Innovasjon Norge prioriterer bedrifter som skal introdusere innovative produkter/tjenester i nasjonale eller internasjonale markeder. Når Innovasjon Norge vurderer søknader, legger de vekt på  grad av nyskaping, sysselsettingseffekt, lønnsomhet og internasjonalt markedspotensial.

Etableringer basert på tradisjonelle tjenester/produkter har lav prioritet.

Innovasjon Norge støtter ikke etableringer innen detalj-/agentur-/engroshandel, import, transport, finansielle tjenester, tradisjonelle webbaserte tjenester, frie yrker (advokat, arkitekt, lege, tannlege, kiropraktor osv.), konsulentvirksomhet/bedriftsrådgivning, de fleste helse- og sosialtjenester, forfatter- og kunstnerisk virksomhet, hobbyvirksomheter (basert på drift på fritiden), til allerede etablerte virksomheter eller til overtakelse av eksisterende virksomhet.

Alle søknader må sendes elektronisk fra nettsidene til Innovasjon Norge. 

NB! Det innvilges ikke støtte til tiltak som er igangsatt før fremming av søknad.

Publisert: 23. mars 2010 ▪ Sist endret: 17. desember 2014