Til innholdet

Økt verdiskapning på bygda

60 personer møtte opp for å bli inspirert og for å få økt kunnskap på mulighetene som finnes innenfor naturbasert reiseliv.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har initiert regionvise møter og den 4. april 2013 var det møte i Rennebu som samlet grundere fra Oppdal og Midtre Gauldal. Fylkesmannen hadde tatt utgangspunkt i at møtene skulle fokuseres på Inspirasjon – motivasjon og glede.

Fra møtet om økt verdiskapning på bygda

Petter Torsen fra Wild Norway ga en inspirerende foredrag på tema naturbasert reiseliv i Nord-Trøndelag. Norge og Trøndelag har et fortrinn ved at det er kompakt område der det er kort avstand fra fjord til fjell. Naturbasert reiseliv er en kombinasjon mellom fysisk aktivitet, kulturell læring og utveksling koblet opp imot naturen. Skal en lykkes må en kunne samarbeide med andre bedrifter slik at en har et bredere produkt. Gode opplevelser/produkt er tuftet på nærhet til naturen, de gode historiene, mulighet for personlig kontakt med lokal befolkningen.

Skal en lykkes med satsing innenfor opplevelser så bør en vektlegge

  • Meet locals (møt lokalbefolkningen)
  • Food and Fun (mat og morro)
  • Hawing craick (uformell gøy)

 

Storstu Winsnes - Gjestegård

Jakob Winsnes orienterte om hvordan de startet opp sitt livsprosjekt på generasjonsgården. De har i dag hovedfokus på lakseturisme, overnatting, servering og pub. De selger ukespakker fra 15.000 i lavsesong til 30.000 i høysesong. De har 2-3 serveringsoppdrag per uke på gården i gjennomsnitt. I fjor hadde de ei omsetning på ca 3. millioner.

 

Matopplevelse

Det ble servert lokal mat fra produsenter fra Midtre Gauldal, Oppdal og Rennebu. En flott matopplevelse som bør videreutvikles og brukes av flere.

 

Under rundbordspraten kunne deltakerne ta en prat på ulik tema. Matnav Mære, Innovasjon Norge og Wild Norway. Det var mange gode diskusjoner og det ble knyttet nye kontakter.

 

Etablerer kurs

Fylkesmannen informerte om at det er mulig å få igangsatt etablerer kurs i regionen hvis det er 10 som er interessert. Kurset er opplagt med 5 samlinger med en egenandel på kr 3500.  

På dette kurset vil du få støtte og veiledning til å utvikle din egen forretningsplan uavhengig av om du allerede har startet en bedrift, har en forretningsidé eller sitter på en ressurs du ønsker å utnytte. Du trenger ikke ha erfaring fra bedriftsetablering fra før.

 

Tema på kurset er:

• utvikle din forretningsidé eller ressurs

• klargjøre dine forutsetninger for etablering

• utarbeide forretningsplan

• bygge egne nettverk

• presentere ditt prosjekt på en profesjonell måte

• finne vegen videre etter endt kurs

 

Hvis du er en etablerer? Som har en forretningsidé og trenger veiledning for realisering?
Eller vurderer du å starte egen bedrift, men er usikker på hvor du skal begynne?
Så kan dette kurset være midt i blinken for deg. Ta gjerne kontakt med Enhet for landbruk og miljø ved Evy-Ann Ulfsnes tlf 72428143 eller e-post evy.ann.ulfsnes@rennebu.kommune.no så videreformidler jeg din interesse til fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Mange møtte opp for å høre om økt verdiskapning på bygda
Publisert: 5. april 2013 ▪ Sist endret: 5. april 2013