Til innholdet

Rådgivning - bedriftutvikling

Startet egen virksomhet? En plan eller drøm om å starte?

Rennebu kommune ved Næringshagen tilbyr etablerere i Rennebu veiledning og hjelp i oppstartsfasen. Terskelen for å snakke med oss er lav - alle som bærer på en idé eller ser en ny mulighet skal få tilgang på informasjon og veiledning. Denne veiledningen er finansiert av kommunen, og er en del av førstelinjetjeneste for næringsutvikling.

Vi bistår bl.a. med selve etableringen, forretningsplaner, søknader og budsjettering – eller kanskje du bare trenger noen å sparre med? Vi har erfaringen og kompetansen for å få deg fra idè til bedrift. Med godt nettverk og tilgang på kompetanse i oppstartsfasen unngår du mange av blindveiene, og kommer fortere til målet!

Etablererkurs: Nasjonalparken Næringshage as, har sammen med Rørosregionen Næringshage as, Leiv Eriksson Nyskaping as, Proneo as, Næringshagen i Orkdalsregionen as, Leksvik Industriell Vekst as og Trøndersk Kystkompetanse as, fått Innovasjon Norges oppdrag om å levere etablereropplæring i Sør-Trøndelag.

Etablererkursene vil bli holdt på ulike steder, og det er planlagt tre kurs høsten 2014. Nærmere informasjon om dato og kurssteder vil komme innen kort tid. Kursene består av tre moduler med tre fellessamlinger. Hver fellessamling har to kursdager. I tillegg får hver deltager individuell rådgiving mellom samlingene, for å utvikle egen forretningside.   

Det er Proneo as som har det faglige ansvaret for kursene. Alle forelesere har lang erfaring på ledelsesnivå og arbeider med utvikling av gründere til daglig.

Dato er ikke fastsatt enda - men kontakt oss gjerne, så noterer vi oss at du er interessert og varsler deg når datoene er satt.

Kontakt: tina@nasjonalparkhagen.no

 

Videreutvikling

 

Ønsker du å utvikle din virksomhet? En plan eller ide om vekst og utvikling?

Vi kan bistå med kompetanse på å sette opp og formulere gode prosjektplaner som bidrar til at man når målet.

Gjennom tett kontakt med virkemiddelapparatet bistår vi i prosessen med å knytte rett finansiering til prosjektet. Bl.a. SkatteFUNN, Innovasjon Norge, kommunen og fylkeskommunen, Forskningsrådet, Regionalt Forskningsfond m.fl.

Gjennom vårt kontaktnett kan vi bidra med å skaffe prosjektet den kompetansen som skal til for å nå de mål som er satt. Nettverket besøår av det nasjonale nettverket av næringshager, kunnskapsparker og øvrige FoU-institutsjoner og Innovasjon Norge m.fl.

 

Vi har kompetanse innenfor:

Strategi - Forretnings- og strategiplaner,partnersøk, m.m.

Økonomi - Budsjettering, produktkalkyler, verdiberegninger, kapitalinnhenting, investeringskalkyler, m.m.

Marked - Markedsundersøkelser, markedsplaner, konkurrentanalyser, m.m.

Produkt - Bistå i utvikling og uttesting av tjeneste/produkt- og tjenestekonsepter.

 

     

Grubler du på en idé?

Har du kunnskaper på et område som er litt utover hva folk flest har, er det mulig å tjene penger på det. Hva er vel mer spennende enn å utvikle sin egen idé?

Publisert: 23. mars 2010 ▪ Sist endret: 17. desember 2014