Til innholdet

Takk!

Meldal Sparebank har bevilget kr 170 000 til to prosjekter som Rennebu kommune prioriterer høyt.

Rennebu kommune - næringsrådgiver Jan Bredeveien

Næringsrådgiver Jan Bredeveien takker banken for sjenerøse bidrag.

Nerskogprosjektet og konferansen ”Rennebukraft i 100 år” er to viktige prosjekt for Rennebu kommune.

I forbindelse med at Meldal Sparebank har etablert seg på Torget, har styret i banken bevilget kr 170 000 til de to prosjektene. Nerskogprosjektet får kr 50 000 og ”Rennebukraft i 100 år” kr 35 000 i år og neste år.

”Vi takker for det sjenerøse bidraget, og lover å bruke pengene på en måte som skal gi gode resultater”, sier næringsrådgiver Jan Bredeveien og fortsetter: ”Meldal Sparebank er kommunens bankforbindelse. Det gleder oss at banken satser tungt i Rennebu, og bidrar til å løfte fram viktige tiltak som Nerskogprosjektet og ”Rennebukraft i 100 år”.

Konferansen Rennebukraft i 100 år arrangeres for første gang 14. oktober i år. Da er det 100 år siden det første kraftverket i bygda ble bygd. Konferansen skal arrangeres hvert år framover.

Se program for konferansen her

For gratis påmelding, tlf. 72 42 77 05 eller e-post: turistkontoret@rennebu.net.

Publisert: 3. september 2010 ▪ Sist endret: 3. september 2010