Til innholdet

Vellykket safari!

Nettverket for reiseliv var den 3. november på bygdasafari i egen kommune

Første stopp på programmet var på Nerskogen hos Siv Remetun og Alf Erik Lånke, som orienterte om sine prosjekt. De har fått midler fra Innovasjon Norge til å sette av tid til å utrede mulighetene som finnes på gården og dens beliggenhet, med bygninger og kjøttproduksjon. Rideturer i Trollheimen er også et tilbud de har hatt i sommer. De anslo at cirka femten av disse var et direkte resultat av skjermvisningene i pilotprosjektet de har deltatt i.

Siv Remetun og Alf Erik Lånke ønsker velkommen til gården
Flott utsikt på Nerskogen

Siri Kulseng Wikan tok i mot oss på Bakkli, der hun nå er i ferd med å spisse sitt tilbud innen kunst og håndverk. Her fikk vi et innblikk i rakubrenning og maling. Vi fikk også oppleve galleriet og en omvisning i verkstedet. Galleriet har tilholdssted i fjøset på gården. Her er det mange gavetips!

Siri Kulseng Wikan ønsker velkommen til Bakkli
Noe av kunsten som er utstilt på galleriet hos Wikan
Guttene ser på høner
Verkstedet hvor all kjeramikken blir laget på Blakkli

Nerskogen landhandel er et naturlig treffpunkt på Nerskogen. Der ble vi mottatt av daglig leder Toril Dullum Lund. Hun orienterte om dagens drift og fokusområder. Etter et år med drift har hun skaffet seg mange erfaringer som skal tas med i betraktningen når hun nå satser videre. Det å ha åpningstider som treffer markedet er svært viktig. Det å ha oppkjørte skispor og informasjon om Rennebu som vinterdestinasjon er også kjempeviktig for hyttefolket på Nerskogen.

Torill Dullum Lund orienterte om dagens drift og fokusområder ved Nerskogen landhandel
Bygdekvinnelaget i fullt driv i bakeriet på Sandbrekka

Det er alltid en opplevelse å komme til bakeriet på Sandbrekka. Der ble vi møtt av Rennebu Bygdekvinnelag, som hadde vært i aktivitet siden klokken 07.00 denne lørdagsmorgen. Deltakerne på bygdasafarien ble overrasket med ”gloferske” smaksprøver. Steinbakerovnen er på 2*3 meter, og det kan bakes opp mot 50 brød samtidig. Her er det Rennebu Bygdekvinnelag som regjerer, men alle som ønsker det er hjertelig velkommen til å prøve seg med egen bakst etter nærmere avtale.

Nydelig bakverk av Bygdekvinnelaget
 

Turen gikk så videre til Ingrid Meslo og Meslo Herberge. Der ble vi møtt av Ingrid, og hun orienterte om gardsturisme og pilgrimer. Dette er et flott overnattingstilbud der en får oppleve å bo på en gård i full drift, med gamle bygninger slik som stabbur, mastu og ikke minst selve hovedhuset. Vi ble invitert inn for å se på de ulike bygningene. Ingrid Meslo har i år satt inn tiltak for å få til flere overnattingsplasser i hovedhuset.

Mastu på Meslo Herberge
Buret på Meslo Herberge
Rennebutallerken med mat fra Rennebu
Dørskilt av et gammelt utedolokk

Ved langbordet på Meslo Herberge fikk vi servert ”Rennebu-tallerken”, et resultat av en utfordring Rennebu Bygdekvinnelag fikk i forkant av safarien. Dette er en lunsjrett som er tuftet på bruk av lokale råvarer. Mette Nordbø fra Rennebu Bygdekvinnelag orienterte om de ulike produktene på tallerken. Vi fikk servert tre ulike oster. To av ostene var laget på Jelsetra i sommer, og ferskosten var laget på heimgarden i Jelom. I tillegg var det spekemat fra Hognamat, og frisk salat og grønnsaker fra Jelom. Det ble servert flatbrød fra Kroken Bakeri og grove briketter fra Rennebu Bygdekvinnelag. Dette var en flott matopplevelse! En bør bli flinkere til å utnytte egne lokale produkter, sette de i sammenheng og ikke minst være stolte av det vi har. Denne utfordringen klarte vi med glans! Vi ønsker å rette en stor takk til Rennebu Bygdekvinnelag for en god matopplevelse og flott service.

Turen gikk videre til Langklopp Fjellgård. Der ble vi møtt av de nye driverne Siw og Ola Øie. De orienterte om drifta og de tiltak de har igangsatt etter at de tok over driften. Dette er et ridesenter som i hovedsak har sesong om sommeren. Da er det hester og rideturer som er hovedfokus. De har mulighet til å ta i mot 25 jenter på en gang. De fikk i fjor midler fra Innovasjon Norge til å utrede og se på nye muligheter for gården. De er derfor midt inne i en spennende planleggingsfase. Vi ble også her guidet rundt og orientert om de ulike bygningene som var viktige for drifta på gården.

Ola Øie ved Stall Klopp Gallopp
Kaffe og kake i det gamle posthuset på Innset.

Turen ble avsluttet på det gamle posthuset på Innset. Der ble vi møtte av flere damer fra Innset Grendalag. Innset Grendalag er nå i gang med et forprosjekt for grenda. Bakgrunn for prosjektet var å få mer aktivitet i grenda. De har satt ned ulike arbeidsgrupper som skal fokusere på tilflytting, ledige boliger og aktivitet. I den forbindelse er det satt ned både aktivitetsgruppe, næringsgruppe, veitrasegruppe. Det skjer mye på Innset for tida! På den nye møteplassen fikk vi servert kaffe og deilig ostekake fra Kroken Bakeri.

Rennebu kommune og Bygdasenteret vil takke alle samarbeidspartnere og deltakere for en interessant dag. Det å bli kjent med naboen er en viktig del i det å kunne anbefale hverandre i reiselivssammenheng!

Innset grendalag orienterer

Mvh

Evy-Ann Ulfsnes

Rennebu kommune

Logo Rennebu kommune

Merete Fossum

Bygdasenteret

Logo Bygdasenteret i Rennebu

 

Publisert: 5. november 2012 ▪ Sist endret: 7. november 2012