Til innholdet

Oppvekst og utdanning

I menyen til venstre finner du informasjon om PPT, skole, barnehage, barnevern etc.

Bruksplan for skole og barnehage

Tatt til orientering av kommunestyret 10.01.2017

Skyting for mestring

Oppstartsmøte med NTNU for prosjektet 26. januar.

Tilstandsrapport for skole og barnehage

Vedtatt i kommunestyret 07.05.2015

Publisert: 2. oktober 2009 ▪ Sist endret: 10. august 2010