Til innholdet

Oppvekst og utdanning

I menyen til venstre finner du informasjon om PPT, skole, barnehage, barnevern etc.

Bruksplan for skole og barnehage

Tatt til orientering av kommunestyret 10.01.2017

Skyting for mestring

Oppstartsmøte med NTNU for prosjektet 26. januar.

Publisert: 2. oktober 2009 ▪ Sist endret: 10. august 2010
Kontakt

Skolefaglig ansvarlig
Lill Hemmingsen Bøe
Tlf 72 42 81 13

     
Rådgiver oppvekst
Nina Rise Oddan
Tlf 72 40 25 93