Til innholdet

Barnehage

Tur til Flåmoen

 

Rennebu kommune har fire barnehager som ligger i kretsene Innset, Berkåk, Nerskogen og Voll.

Innset og Vonheim barnehager

Barnehagene på Innset og Berkåk (Vonheim barnehage) utgjør enhet Innset og Vonheim barnehager, og har felles enhetsleder/styrer.

Innset barnehage er samlokalisert med kretsens barneskole. Barnehagen tilbyr heldagstilbud  for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har åpningstid fra 07:00 - 16:30

Vonheim barnehage ligger i Berkåk sentrum. Barnehagen tilbyr heldagstilbud for barn i alderen 0-6 år, og har åpningstid fra 07:00 - 16:30

 

Voll barnehage

Voll barnehage er samlokalisert med skolen i kretsen, og utgjør i dag enheten Voll skole og barnehage. Rektor er enhetsleder for både barnehagen og skolen. Barnehagen har egen styrer.

Barnehagen tilbyr heldagstilbud for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har åpningstid fra 07:00 - 16:30

    

Nerskogen barnehage

Barnehagen er for tiden ikke i drift på grunn av for få barn.

 

 

Det lokale fotavtrykket

En brosjyre om felles verdigrunnlag for barnehagene og skolen i Rennebu

Vevpinne – minnepinne

Marianne Meløy formidlet historien om Rennebuborden

Barnas utstilling

Ordfører Ola T. Lånke åpnet Barnas utstilling fredag 9. august.

Voll barnehage med i nasjonalt pilotprosjekt

Høsten 2011 satte Kunnskapsdepartementet i gang pilotprosjektet Barnehagen som lærings- og danningsarena.

”Ho sykla se tå - e trøsta ho, e!”

Voll barnehage ved avdelinga Søstuggu har siste året deltatt i et prosjekt med tema ”Barnehagen som lærings og danningsarena”.

Brukerundersøkelser

Det har blitt gjennomført brukerundersøkelse i barnehagene i kommunen.

Kultur for lesing

Utvidet samarbeid mellom barnehagene og biblioteket

Åpning av barnas utstilling Rennebumartnan

Rennebumartnan og Rennebu 3000 tjuvåpnet med barnas utstilling. 

Artig med kuslepp

Torsdag 14. juni var Storstuggu og Loftet ved Vonheim barnehage invitert til Per Arne og Sissel Lium for å delta på kuslipp.

Nytt barnehagetilbud for ettåringer

Muligheter for å kombinere barnehage og kontantstøtte.

Publisert: 19. november 2009 ▪ Sist endret: 21. august 2014