Til innholdet

Innset og Vonheim

Innset skole og barnehage

Velkommen til Innset og Vonheim barnehager

Innset og Vonheim barnehager er en enhet som består av to geografisk adskilte barnehager, Innset barnehage og Vonheim barnehage.

Innset barnehage ligger på Innset og er samlokalisert med Innset skole. Den ligger i lia nedenfor riksvei 3 med flott utsikt mot Ramsfjella og Barnas naturverden.  Det er en avdeling ved barnehagen for barn i alderen 0-5 år. Vi deler uteområde med skolen med bl.a. bålplass og ballbinge. 

 

Vonheim barnehage

Vonheim barnehage ligger i kommunesenteret på Berkåk. Barnehagen ligger vakkert til i bjørke- og furuskogen nedenfor kommunehuset og riksvei 700. Barnehagen er fordelt på to bygg og det er til sammen fem avdelinger ved barnehagen.  Vi har vi et stort, variert og flott uteområde med bl.a. uberørt skog, opparbeidet sykkelbane og akebakke. 

Litjstuggu og Kammerset: 0-3 år

Storstuggu og Kjillarstuggu: 3 og 4 år

Loftet: 5 år

 

I vår barnehage legger vi vekt på at barna skal få tid og rom til lek og gode samspillsituasjoner med andre barn og voksne. Vi prøver å finne en god balanse mellom frilek og mer tilrettelagte voksenstyrte aktiviteter. Barna skal få medvirkning i sin hverdag og vi ønsker å gi dem gode mestringsopplevelser slik at de blir selvstendige og trygge på seg selv.  Barnehagene har lett tilgang til naturområder rundt seg som de jevnlig benytter til turer og utflukter. Vi legger stor vekt på uteliv og fysisk aktivitet.

Personalet i barnehagene i Rennebu har utarbeidet enVeivisersom skal angi retning og være en ledestjerne i barnehagens arbeid.  Her sier vi blant annet vi vil ha et personale som er:

Ansvarsfulle og tydelige og som ser hvert enkelt barn og møter det med anerkjennelse og en reflekterende holdning.

Vi er nysgjerrige og lekne sammen med barna.

 

Tegning barn

Ta hensyn i trafikken

Vonheim barnehage oppfordrer til at det tas hensyn når de er ute å går på Berkåk.

Barnehagedagen 10. mars

Tema: Vi vil ut! Stemningsbilder fra NM-bakken

Avdeling Kjillarstuggu

var på en fin tur i Bjerkaker i dag 

Aktivitetsdag

1. april i strålende sol

Jeg har noe å si!

Barnehagedagen 2014 gikk av stabelen i dag den 18. mars.

Barnas utstilling på Rennebumartnan

Årets martnastema er "Bergtatt" og barna ved Loftet, her ved Kamilla, fant mye de ble bergtatt av i naturen! Barnas utstilling henger i samfunssalen.  Bidreget i år kommer fra Vonheim barnehage v/Loftet og Kjillarstuggu og Innset barnehage

Kultur for lesing ved Innset barnehage

En torsdag i måneden får Innset barnehage besøk av Kultur og Bokbussen fra Fylkesbiblioteket i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Barnehagedagen på Vonheim barnehage

Med slagordet «Den beste starten» ble Barnehagedagen markert 12. mars  

Litjstuggu på tur

Barnehagen bruker nærmiljøet

Påskehilsen fra Vonheim barnehage

Påska står for døra og forhåpentligvis gode fridager i vente for de fleste.

Vinter og snø i Vonheim barnehage

Barna er i full aktivitet og nyter årstiden

Ekstern vurdering

Innset og Vonheim barnehager gjennomførte høsten 2011 ekstern vurdering på satsningsområde samspill som skaper vennskap.

På tur med utegruppa

Vonheim barnehage er fra nytt barnehageår utvidet med en avdeling.

Uteliv i barnehagen på Vonheim

Nå er det vår i bakkene ved Vonheim barnehage og barna har arbeidsomme og opplevelsesrike dager i friluft, søle og vann sammen med gode venner.

Barnehagedagen ved Vonheim barnehage

Tirsdag 16. mars ble årets barnehagedag markert rundt omkring i landets barnehager.

Publisert: 20. november 2009 ▪ Sist endret: 18. september 2014
Kontakt

Enhetsleder/styrer
Marta Hage
Tlf 72 42 81 90
     
Ass. styrer Innset
Inger Kristina Waldal
Tlf 72 40 25 94/ 926 82 877
       

Ass. styrer Vonheim
Mona Elven
Tlf 72 42 81 90

 

Tlf.nr. til avdelingene:

Loftet
72 42 81 91/ 414 04 840
Kammerset/
Litjstuggu
72 42 81 92/ 414 21 406
Storstuggu
72 42 81 93/ 919 16 850
Kjillarstuggu
72 42 81 94/ 950 04 524
       

Ansatte