Til innholdet

Nerskogen og Voll

Voll barnehage

Voll barnehage

Er samlokalisert med Voll skole, og ligger vakkert til i et historisk kulturlandskap like ved Orkla. Vi er en Reggio Emilia – inspirert barnehage som legger vekt på lyttende pedagogikk i arbeidet med barna. Vårt mål er kontinuerlig å forsøke å gi barna gode hverdagsopplevelser hvor de får brukt sin nysgjerrighet og fantasi til utforskning i lek og samspill med små og store i barnehagen. Slik har de mulighet for å gjøre seg mange ulike erfaringer, og med det øke egen kompetanse på mange ulike områder. Vi bruker vårt mangfoldige nærmiljø i mange ulike sammenhenger, det være seg turer, bedriftsbesøk og museumsbesøk. Førskolegruppa gjennomfører hvert år en 2-dagers fjelltur i ”Barnas naturverden” i Ramsfjellet. Barnehagen driver med varmkompostering som et av flere miljøtiltak, og har egen kjøkkenhage med grønnsaker og bær.

Velkommen til mulighetenes hage!

 

Nerskogen barnehage

Barnehagen er for tiden ikke i drift på grunn av for få barn.

 

På Voll barnehage markerer vi barnehagedagen 18.mars

Dette gjør vi ved å lage vår egen grunnlov og gjennomføre demokrati i praksis

Diplom til Voll barnehage

for deltagelse i barneaksjonen FORUT

Barnas utstilling på Rennebumartnan

Årets martnastema Bergtatt har inspirert barna ved Voll barnehage til å lage et eventyr.

Voll barnehage med i nasjonalt pilotprosjekt

Høsten 2011 satte Kunnskapsdepartementet i gang pilotprosjektet Barnehagen som lærings- og danningsarena.

Barnehagedagen på Voll barnehage

Den beste starten med Gaukrenn og friluftsaktiviteter!

”Ho sykla se tå - e trøsta ho, e!”

Voll barnehage ved avdelinga Søstuggu har siste året deltatt i et prosjekt med tema ”Barnehagen som lærings og danningsarena”.

Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena

Voll barnehage er med i et pilotprosjekt

Glimt fra "Åpen dag" Voll barnehage

Kreativiteten er på topp.

Rennebumartnan inspirerer

Smykker av papir og ull.

Vurderingsrapport

Voll barnehage har denne uka hatt ekstern vurdering av satsingsområdet: Lærende lekemiljø- Likestilling og fysisk miljø

Publisert: 20. november 2009 ▪ Sist endret: 21. august 2014
Kontakt

Styrer/ass enhetsleder

Ruth Kvam Grøtte
Tlf 72 40 25 82 
 
      
Norstuggu  tlf. 72402585/ 95243769
      

Søstuggu tlf. 72402585/ 95244892

     
Ansatte (pdf)