Til innholdet

Voll

Voll barnehage

Voll barnehage

Ligger vakkert til i et historisk kulturlandskap like ved Orkla. Vi er en Reggio Emilia – inspirert barnehage som legger vekt på lyttende pedagogikk i arbeidet med barna. Vårt mål er kontinuerlig å forsøke å gi barna gode hverdagsopplevelser hvor de får brukt sin nysgjerrighet og fantasi til utforskning i lek og samspill med små og store i barnehagen. Slik har de mulighet for å gjøre seg mange ulike erfaringer, og med det øke egen kompetanse på mange ulike områder. Vi bruker vårt mangfoldige nærmiljø i mange ulike sammenhenger, det være seg turer, bedriftsbesøk og museumsbesøk. Førskolegruppa gjennomfører hvert år en 2-dagers fjelltur i ”Barnas naturverden” i Ramsfjellet. Barnehagen driver med varmkompostering som et av flere miljøtiltak, og har egen kjøkkenhage med grønnsaker og bær.

Velkommen til mulighetenes hage!

Publisert: 20. november 2009 ▪ Sist endret: 15. august 2017
Kontakt

Styrer/ass enhetsleder

Ruth Kvam Grøtte
Tlf 72 40 25 82 
 
       
Norstuggu  tlf. 72402585/ 95243769
      

Søstuggu tlf. 72402585/ 95244892

     

Ansatte

Selvbetjening