Til innholdet

Barnevern

Oppdal og Rennebu sine respektive kommunestyrer har vedtatt interkommunal barneverntjeneste med Oppdal som vertskommune.

Dette innebærer at Oppdal kommune har ansvar for å yte alle tjenester etter lov om barneverntjenester for innbyggere både i Oppdal og Rennebu fra 1. januar 2010.

Oppdal kommune har som følge av den inngåtte samarbeidsavtalen ansvar for behandling av alle meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak og omsorgstiltak, i tillegg til råd og veiledning etter lov om barneverntjenester.

Oppdal kommune har også ansvaret for de avtaler barneverntjenesten i Rennebu kommune tidligere har inngått, og som fortsatt gjelder med den enkelte oppdragstaker, slik som fosterhjemsavtaler, avtaler med støttekontakter, tilsynsførerere, besøkshjem m. v.

Det samme gjelder etablering av nye avtaler eller endring av eksisterende avtaler som fortsatt gjaldt pr. 1. Januar 2010.

Alle henvendelser som gjelder tjenester etter lov om barneverntjenester for Oppdal og Rennebu bes rettet til Oppdal kommune

  • pr. telefon til Oppdal Rådhus, sentralbordet, tlf. 72 40 10 00 eller
  • pr. brev på adresse: Oppdal kommune, barneverntjenesten, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

 
 

Barneverntjenesten vil ha tilstedeværelse i kommunehuset i Rennebu på faste ukedager, p. t. tirsdager og torsdager. I deler av denne tiden vil imidlertid den/de ansatte kunne være opptatt i møter med enkeltbrukere av tjenesten, samarbeidsparter, eller være på tjenestereise i distriktet.

Oppdal og Rennebu sine innbyggere vil som følge av den interkommunale samarbeidsavtalen ha tilgang til totalt sett flere ansatte, p. t. 6 fast ansatte i barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu. Dette gir tilgang til mer og bredere kompetanse, og generelt større tilgjengelighet til barneverntjenesten.

Uansett om de ansatte i barneverntjenesten befinner seg i Oppdal Rådhus, Rennebu kommunehus eller er på tjenesteoppdrag, vil de samme mobilnummer for ansatte gjelde mht. direkte kontakt. Telefonnummer for fasttelefon gjelder for respektive ansattes kontor i Oppdal Rådhus.

Mailadresser skal av personvernhensyn ikke benyttes til klientrelaterte opplysninger/dokumenter, men kan benyttes til generell korrespondanse eller informasjon.

Telefonnummer for den ikke-beredskapsbaserte barnevernvakta skal benyttes i tilfelle akuttbehov for barneverntjenester utenom ordinær arbeidstid, dvs. kveld/natt eller helg/høytider. Denne ordningen omfatter fra 1. januar 2010 både Oppdal og Rennebu.

· Sentralbordet i Oppdal Rådhus : 72 40 10 00

· Telefax barneverntjenesten : 72 40 13 01

· Vakttelefon (utenom arbeidstid) : 97 07 98 45
 
 

Ivar Bøe, fagansvarlig barnevern
72 40 13 13/ 91 89 60 29
Monica Tiller
72 40 13 17/ 97 07 98 46
Erik Sæteren
72 40 13 05/ 91 89 60 66
Bjørg Vognild
72 40 13 06/ 95 33 94 50
Magnhild Aune
72 40 13 11/ 91 89 60 57
Grete Heidi Rønning
72 40 13 03/ 91 89 60 56
Ingrid Uvsløkk
72 40 13 09/ 91 11 97 89
Inger Marie Bordal
 72 40 13 22/ 91 00 10 23
Gunn Iren Blokhus
72 40 13 14/ 91 89 60 32 
 

 

 

Rekrutteringskampanje

Barnevernet trenger flere fosterhjem.

Vakttelefon for fosterforeldre

- veiledning i en akutt krise

Det trengs flere fosterhjem

Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei

Er du bekymret for et barn?

10 spørsmål og svar om å melde til barnevernet

Publisert: 1. februar 2010 ▪ Sist endret: 16. januar 2017