Til innholdet

Adopsjon

Formålet med adopsjon er i første rekke å gi et godt og varig hjem til et barn som de biologiske foreldrene ikke kan ta hånd om.

Hvordan du søker om adopsjon og hva som skjer etter at du har søkt, kommer an på hvilken type adopsjon det er snakk om. Det er fra 01.02.2015 Bufetat som tar i mot og behandler søknader om adopsjon (både utenlandsadopsjon og adopsjon i Norge).

Du finner mer informasjon på Bufetat sine nettsider

Publisert: 10. februar 2015 ▪ Sist endret: 10. februar 2015