Til innholdet

Veiviser i Rennebu

Vennskap mellom flere kulturer

Hvem trenger en veiviser?

  • ny i Rennebu
  • ny med språket
  • ny med kulturen

     
Hvem kan være en veiviser?

  • glad for å få nye til Rennebu
  • glad for mangfold
  • ønsker å bidra til økt samhold

     
En ny ordning i Rennebu kommune:
Flyktningtjenesten og Rennebu frivilligsentral ønsker å legge til rette for at de som kommer til Rennebu skal trives  her.
      
Trivsel gir livskvalitet
Gjennom ordningen "VEIVISER" kan innvandrere som kan litt norsk få hjelp av en frivillig veiviser til å bli bedre kjent med sitt nye lokalsamfunn. De frivillige veiviserne får samtidig innblikk i nye kulturer.
       
Forståelse gir livskvalitet
Veiviser og innvandrer møtes som likeverdige parter til ulike hverdagslige aktiviteter. I utgangspunktet er det tenkt to timer annenhver eller hver uke i en periode. Det er viktig at veiviser og den som har behov for et medmenneske finner hverandre på en god måte og har noe til felles.
       
Vennskap er livskvalitet
Ta kontakt med Flyktningtjenesten eller Frivilligsentralen for mer informasjon.

Skjema for om du ønsker å være veiviser eller ønsker veiviser kan du laste ned her (pdf) eller du kan kontakte Servicetorget i Rennebu.

Levèr skjema:

  • Servicetorget i Rennebu kommune, kommunehuset, Myrveien 1
  • Rennebu Frivilligsentral, på torget, Berkåk

      
Vi tar kontakt senest en uke etter at skjemaet er levert.

Den første samtalen er helt uforpliktende, og du bestemmer selv om du ønsker å bli veiviser.

Antall veivisere og antall som ønsker veiviser kan variere. Men vi anbefaler at du registrerer deg slik at vi på best mulig måte kan få denne ordningen ut i LIVET!

Logo Rennebu kommune
Rennebu kommune logo frivilligsentralen
Publisert: 23. april 2014 ▪ Sist endret: 24. april 2014