Til innholdet

Status skolereform

29. mars 2017

Legalitetskontroll:

Rennebu kommune har fått tilbakemelding fra Fylkesmannen om at vedtakene om ny barnehage- og skolestruktur som ble fattet i kommunestyret 10. januar, er gyldige.

Flytting av bibliotek:

Kommunestyret har vedtatt at biblioteket skal flyttes til «Birka-bygget», og planleggingen av flytteprosessen er i gang.  Dette frigjør areal til skolen, og ansatte skal være med i planleggingen av hvordan arealet innredes. Det er i utgangspunktet tenkt to klasserom og grupperom.

Skoleskyss:

17. mars ble det arrangert skoleskyssmøte med AtB. På dette møtet ble det fra Rennebuskolen presentert ulike punkter det er ønskelig AtB tar hensyn til ved planlegging av skoleskyss for neste skoleår. Noen av disse punktene er

 

  • Lage gode ruter og løsninger som fører til kortest mulig reisetid for elevene.
  • Fortsatt benytte holdeplassen i byggefeltet på Ulsberg,  i stedet for holdeplassen ved Rv3. 
  • Benytte bussholdeplass ved Voll skole i stedet for bussholdeplass ved «Bua»

 

AtB vil ha skoleskyssrutene klare ca 1. juni.

 

Start- og sluttidspunkt:

Skolen vil starte kl. 8.30 og slutte kl. 14.10.  

Felles aktiviteter:

Skolene er i gang med felles aktiviteter. Tirsdag denne uka var 1.-3. klasse samlet hvor de bl.a hadde aktiviteter i NM-bakken. Torsdag skal 4.-6 klasse samles å ha felles aktiviteter. 7. klassingene er på leirskole på Skårøya. Det er også planlagt felles besøksdager der elevene treffes både på Voll skole og Innset skole. 

Foreldre fra alle tre skolene vil bli invitert til felles informasjon og omvisning på Berkåk skole. Dette vil bli arrangert i løpet av mai. 

FAU for Berkåk, Voll og Innset har hatt to møter. Styringsgruppa for ny barnehage- og skolestruktur var med på det siste møtet.

SFO:

Det har vært en kartlegging av behov for SFO lokalisert på Voll. Resultatet viser at det er for liten interesse til å gi et slikt tilbud. Det vil derfor kun bli SFO på Berkåk, i samme lokaler som fritidsklubben. Påmelding til SFO vil bli sendt ut.

 

Rektor:

Stillingen er utlyst og søknadsfristen er forlenget til 17. april.

 

Her er bilde fra innskrivingsdagen til 1. klasse (29. mars):

Innskriving av elevene i 1. klasse
Publisert: 29. mars 2017 ▪ Sist endret: 31. mars 2017