Til innholdet

De utrolige årene

Skole - og barnehageprogrammet

De Utrolige Årene (DUÅ) er en behandlingstilnærming for barn med atferds- og sosiale vansker i alderen 0 – 12 år. Det er i tillegg utarbeidet et bredt utvalg forebyggingstiltak for barn i samme aldersgruppe. Programmet bygger på bred internasjonal forskning og kan vise til strenge dokumentasjonskrav for effekt. DUÅ består av ulike programmer rettet mot foreldre, barn og ansatte i skole,

Logo De utrolige årene

barnehage og SFO.

Rennebu Kommune ble etablert som DUÅ-kommune i 2009. Det ble da startet opp kursrekke for foreldre (link til foreldreprogrammet). I 2010 ble den første kursrekken for ansatte i skole og barnehage kjørt.

Utfyllende informasjon finnes på nettsiden til De Utrolige Årene

Gruppeledere for Skole - og barnehageprogrammet i Rennebu kommune er Mona Elven, Marita Aas og Lynn-Mari Spencer.

Publisert: 27. juli 2012 ▪ Sist endret: 27. juli 2012