Til innholdet

Skole

Rennebuskolen
Administrasjon

Ass.rådmann Lill Hemmingsen Bøe er administrativt ansvarlig for Rennebuskolen.

Følgende skoler utgjør Rennebuskolen:

Innset skole, konstituert rektor Oddveig Uv Værnes

Voll skole, rektor Heidi Sæther

Berkåk- og Rennebu ungdomsskole, rektor Kari Haukdal og assisterende rektor Tove Bruholt

Lokalisering

De to grendeskolene på Innset og Voll er samlokalisert med barnehage.

På Berkåk er barneskole og ungdomsskole samlokalisert, mens Vonheim barnehage ligger like i nærheten.

Elevtall

I barneskolen er samlet elevtall 201

I ungdomsskolen er elevtallet 87

For skoleåret 2016/2017 er samlet elevtall i Rennebuskolen 288

 

På Foreldrepulsen får du tips om det å være foreldre i skolen, trykk linken under. 

 

 

Vurdering for læring

Prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet.

Voksne skaper vennskap

– vi har alle et ansvar

NyGIV

Gjennomføring i videregående opplæring

"Ung skaperlyst"

Se bilder fra messen

Melding om politisk vedtak - prinsipper for behandling av søknad om skoleplass

Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst behandlet saken i møte 24.05.2012 sak 32/12.

Hva er spesialundervisning?

En rask innføring i hva det innebærer

Feil dato for siste skoledag 2015 i aktivitetskalenderen

Siste skoledag for våren 2015 er 24. juni

Innskriving på skolen

Alle barn som skal begynne i 1. klasse høsten 2015 må skrive seg inn i skolen. Dette gjøres ved din nærskole.

Du kan utgjøre en forskjell!

Mobbing i skole og barnehage

Det lokale fotavtrykket

En brosjyre om felles verdigrunnlag for barnehagene og skolene i Rennebu

Temamøte: sammen mot mobbing

Velkommen til Rennebuhallen 3. september kl. 18.00 - 20.30

Velkommen til Rennebuskolen!

Alle barn som skal begynne i 1. klasse høsten 2016 må skrive seg inn i skolen. Dette gjøres ved din nærskole.

Skolestart

Rennebuskolen ønsker nye og gamle elever velkommen til oppstart av nytt skoleår tirsdag 16. august 2016. 

Publisert: 29. april 2009 ▪ Sist endret: 26. september 2016