Til innholdet

Skole

Rennebuskolen
Administrasjon

Ass.rådmann Lill Hemmingsen Bøe er administrativt ansvarlig for Rennebuskolen.

Følgende skoler utgjør Rennebuskolen:

Innset skole, konstituert rektor Oddveig Uv Værnes

Voll skole, rektor Heidi Sæther

Berkåk- og Rennebu ungdomsskole, rektor Kari Haukdal og assisterende rektor Tove Bruholt

Lokalisering

De to grendeskolene på Innset og Voll er samlokalisert med barnehage.

På Berkåk er barneskole og ungdomsskole samlokalisert, mens Vonheim barnehage ligger like i nærheten.

Elevtall

I barneskolen er samlet elevtall 201

I ungdomsskolen er elevtallet 87

For skoleåret 2016/2017 er samlet elevtall i Rennebuskolen 288

 

På Foreldrepulsen får du tips om det å være foreldre i skolen, trykk linken under. 

 

 

Melding om politisk vedtak - prinsipper for behandling av søknad om skoleplass

Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst behandlet saken i møte 24.05.2012 sak 32/12.

Hva er spesialundervisning?

En rask innføring i hva det innebærer

Du kan utgjøre en forskjell!

Mobbing i skole og barnehage

Det lokale fotavtrykket

En brosjyre om felles verdigrunnlag for barnehagene og skolen i Rennebu

Skoleskyssruter

For skoleåret 2017/2018

Publisert: 29. april 2009 ▪ Sist endret: 26. september 2016