Til innholdet

Innset skole

Innset skole

Innset skole er en to-delt barneskole. Skolen ligger i lia nedenfor riksvei 3 på Innset, og er samlokalisert med Innset barnehage. Innset skole er en skole i utvikling, og vi kan tilby et spennende og godt læringsmiljø. Vi har et stort uteområde med bl.a. ballbinge.

Skolen har hvert år ulike arrangement for å skape et godt læringsmiljø for elevene. Hvert år er bl.a. 7. klassingene med på reinsjakt, og prosjektet avsluttes med at hele grenda inviteres på viltaften med selvskutt kjøtt på menyen.

I skoleåret 2016-2017 har skolen 20 elever i 1.-7. klasse, og 8 ansatte fordelt på drift og undervisning.

Tur til Svergsjøen i Forolhogna nasjonalpark

Tirsdag den 1. oktober dro vi i 1.- 7. klasse på Innset skole til Svergsjøen.

Publisert: 24. november 2009 ▪ Sist endret: 18. august 2016