Til innholdet

Melding om politisk vedtak - prinsipper for behandling av søknad om skoleplass

Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst behandlet saken i møte 24.05.2012 sak 32/12.

Følgende vedtak ble fattet:

Eleven har rett til skolegang ved nærskolen. Skolegang ved annen skole må derfor være begrunnet og ivareta elevens beste.

 

Søknad om skolegang ved annen skole vurderes etter følgende begrunnelser/kriterier:

-          foreldrene flytter, og eleven ønsker å fullføre skolegangen der hun/han har startet

-          eleven har søsken, nære venner og sosialt nettverk knyttet til annen skole

-          delt foreldreansvar/besøkordninger blir lettere å håndtere

-          problemer med å organisere tilsyn utenfor skoletid

-          sosiale problemer (erting, mobbing)

-          annen begrunnet årsak knyttet til læringsmiljøet

Publisert: 20. mai 2014 ▪ Sist endret: 20. mai 2014