Til innholdet

Ny bussholdeplass for elevene ved Berkåk skole/ Rennebu ungdomsskole

Vis à vi Berkåk kirke

Ny avgangstid etter skoleslutt er satt til kl. 14.40 fra bussholdeplassen ved Berkåk kirke.Elevene må gå rett til bussholdeplassen etter skoleslutt.

 

Skoleruter skoleåret 2015-2016:

 

5605      Nerskogen – Voll – Berkåk

https://www.atb.no/getfile.php/Filer/Rutetabeller/Skoleruterhost2015/AtB_Rute_5605.pdf

 

480         Støren – Berkåk - Oppdal

https://www.atb.no/getfile.php/Filer/Rutetabeller/Host2015/AtB_rute_480.pdf

 

5606      Berkåk – Garli

https://www.atb.no/getfile.php/Filer/Rutetabeller/Skoleruterhost2015/AtB_Rute_5606.pdf

 

5607      Berkåk skole – Skjepphaug – Gisnadalen

https://www.atb.no/getfile.php/Filer/Rutetabeller/Skoleruterhost2015/AtB_Rute_5607.pdf

 

5608      Ulsberg/Innset – Berkåk

https://www.atb.no/getfile.php/Filer/Rutetabeller/Skoleruterhost2015/AtB_Rute_5608.pdf

Publisert: 6. august 2015 ▪ Sist endret: 6. august 2015