Til innholdet

NyGIV

Gjennomføring i videregående opplæring

Logo NY-giv

En del elever har vansker med å motivere seg for læring, de har høyt fravær, eller andre utfordringer som gjør at de ikke får vist hva de er gode for. Kunnskapsdepartementet ønsker å øke disse elevene sin motivasjon for, og evne til å gjennomføre videregående opplæring.

Departementet har derfor invitert fylkeskommunen til et samarbeid med alle kommuner i prosjektet NyGIV, som er en nasjonal dugnad for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Hovedvekta skal legges på styrking av elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning.

Formålet med prosjektet er å lette overgangen fra ungdomsskole til videregående skole, og å gi eleven bedre forutsetninger for å lykkes i videregående opplæring, og til å skaffe seg et arbeid eller videre utdanning.

Skolen tar kontakt med aktuelle elever og gir foreldre/foresatte informasjon om innholdet i prosjektet. Det er frivillig å delta i prosjektet. De elevene som takker ja må skrive under på en samtykkeerklæring sammen med foresatte.

NyGIV-satsingen vil følge elevene fra siste termin i grunnskolen og til de har avsluttet vg2.

Publisert: 11. oktober 2012 ▪ Sist endret: 11. oktober 2012