Til innholdet

Voksne skaper vennskap

– vi har alle et ansvar

Alt for mange barn og unge i Norge opplever å bli mobbet, og ofte skjer dette på skolen. Alle skoler i Norge har plikt til å sørge for at barn ikke mobber hverandre.  Ett barn som mobbes er ett for mye. Se egen faktarute om hva mobbing er og ulike former for mobbing.

Illustrasjonsbilde venner

I Rennebuskolen ønsker vi at alle barn skal glede seg til å gå på skolen. Ingen skal grue seg til friminuttene eller til hjemveien. For at vi skal få til dette, må vi ha en inkluderende skole der alle store og små tar sin del av ansvaret for at ingen skal stå utenfor.

Statsminister Jens Stoltenberg signerte sammen med sentrale nasjonale parter i 2009 et nytt Manifest mot mobbing. Dette er et forpliktende samarbeid for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø. Gjennom Manifest mot mobbing forplikter mange viktige parter seg sammen med regjeringen til å forebygge og bekjempe mobbing. Rennebu kommune har også signert dette manifestet. Målet er at ingen skal oppleve mobbing og at alle skal føle seg trygge på skolen og skoleveien.

"Voksne skaper vennskap" er tema for årets kampanje i regi av Manifest mot mobbing. Kampanjen handler om at voksne tar ansvar for og sikrer at alle barn og unge får oppleve et aksepterende, inkluderende og tolerant oppvekst- og læringsmiljø hvor vennskap og gode relasjoner preger miljøet. Det er de voksne som har ansvar for å se barn, og det er først og fremst de tydelige voksne som kan bidra til at barna får en trygg hverdag på skolene, barnehagene og fritidsaktiviteter. Alle voksne har et felles ansvar. Dette må skje kontinuerlig, hver eneste dag der barn og ungdom er. Voksne må sørge for at alle barn og ungdom blir inkludert i fellesskapet. Vi må bl.a. passe på at alle barna inkluderes når det inviteres til bursdag, heie på alle når vi er på fotballkamp, og ta ansvar dersom vi ser at ikke alle får være med i fellesskapet.

Kampanjen retter i år spesielt oppmerksomheten mot alle former for krenkelser, diskriminering og utstøtning som skjer på de arenaene hvor det er barn og unge. Skal vi stoppe mobbingen, må vi arbeide bevisst for et inkluderende miljø hvor det er plass til alle. I fjor hadde vi ekstra fokus på digital mobbing. Dette arbeidet skal fortsette, men i år ønsker vi at de tydelige voksne står enda klarere fram som relasjonsbyggere mellom barn, og legger til rette for å skape nye vennskap.

Skolene i Rennebu vil ta initiativ i foreldregruppene for å sette dette viktige temaet på dagsorden. I tillegg oppfordrer vi lag og klubber til å slå ring om vennskap i deres eget nærmiljø. Vi håper at alle som har ansvar knyttet til barn og unges oppvekstmiljø arbeider sammen med oss i dette viktige arbeidet.

I forbindelse med kampanjen ”Voksne skaper vennskap” har skolene i Rennebu satt vennskap på dagsorden og hatt ulike markeringer.

Dersom noen ønsker mer informasjon og opplysninger om kampanjen, ta kontakt med undertegnede.

Nina Rise Oddan, fungerende skolerådgiver på tlf. 72 42 81 19 eller nina.oddan@rennebu.kommune.no

 

Fakta om mobbing

Mobbing:

Det som først og fremst kjennetegner mobbing er at man blir utsatt for hets, trusler eller annen ubehagelig oppførsel over lengre tid. Det finnes flere typer, og kort kan de forklares slik:

  • Verbal mobbing: mobbing ved bruk av kallenavn, si stygge ting,  erte, baksnakke, fleipe og ekle kommentarer.
  • Sosial mobbing: å holde noen utenfor eller fryse ut noen over tid.
  • Materiell mobbing: offeret blir utsatt for ødeleggelse av klær og eiendeler.
  • Psykisk mobbing: offeret blir truet eller tvunget til å gjøre noe.
  • Fysisk mobbing: offeret blir tatt på, pirket på, blir slått eller sparket.
  • Etnisk mobbing: mobbing mellom unge fra forskjellige land, med forskjellig tro og ulike rase.
  • Digital mobbing: mobbingen skjer primært ved hjelp av nye verktøy som internett og mobiltelefon. Mobbere bruker sms, mms, mobilkamera, e-post, blogger og hjemmesider som sine midler.

   

Kilde: Mediatilsynet

Publisert: 5. oktober 2012 ▪ Sist endret: 5. oktober 2012