Til innholdet

Voksenopplæring i Rennebu kommune

Alle voksne over 20 år og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring.

Grunnskoleopplæring for voksne

Retten omfatter til vanlig fagene: Matematikk, norsk, engelsk, natur- og miljøfag, samfunnsfag og kristendomskunnskap med livssynsorientering. Opplæringen er gratis.

Spesialundervisning for voksne

Hvem kan søke?

Voksne som trenger særskilt tilrettelagt opplæring/spesialundervisning for å greie seg bedre i hjem, samfunnsliv og arbeidsliv.

Voksne med lærevansker, voksne med store lese- og skrivevansker, voksne som etter sykdom eller skader må lære på nytt.

Retten til opplæring er knyttet til sakkyndig vurdering.

 

Norsk med samfunnsfag for fremmedspråklige voksne

Voksenopplæringen i Rennebu kommune tilbyr norskopplæring med samfunnsfag for fremmedspråklige voksne med oppholdstillatelse.

Undervisningen er gratis og fører fram til avsluttende prøve i norsk.

 

Voksenopplæringen tilbyr også timer i norsk og samfunnsfag for arbeidsinnvandrere fra EØS-land.

Undervisningen fører fram til avsluttende prøve i norsk. Disse elevene må betale for undervisningen.

Hvis ønskelig for deltakerne, vil kurs bli lagt til ettermiddagstid fra 15.30 med undervisningssted Berkåk skole.

 

For flere opplysninger og påmelding  ta kontakt med rektor Kari Haukdal, Berkåk skole,  tlf 72428183.

Publisert: 5. september 2014 ▪ Sist endret: 5. september 2014