Til innholdet

Eiendomsskatt

Rennebu kommunestyre har vedtatt at det skal innføres eiendomsskatt på alle typer eiendommer etter eiendomsskattelovens § 3a i hele kommunen fra 2015.

Eiendomsskatten for 2016

Utlagt til offentlig gjennomsyn fra 29. februar - 31. mars

Eiendomsskatten for 2015

Utlagt til offentlig ettersyn ved kommunehuset fra 27. februar til 31. mars 2015

Retningslinjer eiendomsskatt

Vedtatt av takstnemnda 28.01.2015

Vedtak om eiendomsskatt og gebyrer for 2015

I henhold til forvaltningslovens § 38 gjøres kjent at Rennebu kommunestyre i møte den 18.12.2014 fastsatte nye gebyrsatser/ avgiftssatser som skal gjelde med virkning fra den 01.01.2015.

Eiendomsskatt i Rennebu kommune

Vi er i gang med å besiktige eiendommer

Soneinndeling i forbindelse med eiendomsskattetaksering

I forbindelse med at det innføres eiendomsskatt i hele Rennebu fra 01.01.2015 har takstnemnda vedtatt at bolig – og fritidseiendommer skal deles inn i soner etter geografisk lokalisering.

Eiendomsskatt for Rennebu

Rennebu kommunestyre har vedtatt at det skal innføres eiendomsskatt på alle typer eiendommer etter eiendomsskattelovens § 3a i hele kommunen fra 2015.

Publisert: 10. april 2014 ▪ Sist endret: 10. april 2014