Til innholdet

Eiendomsskatt i Rennebu kommune

Vi er i gang med å besiktige eiendommer

Ungdommene som besiktiger eiendommene

Rennebu kommunestyre har vedtatt at det skal innføres eiendomsskatt på alle typer eiendommer etter eiendomsskattelovens § 3a i hele kommunen fra 2015.

    
Det blir fastsatt et eiendomsskattegrunnlag for alle eiendommer. 

 

For boligeiendommer som har et formuesgrunnlag blir dette lagt til grunn ved beregning av eiendomsskattegrunnlaget.  For andre eiendommer blir det fastsatt en eiendomsskattetakst. 

 

Taksten vedtas av kommunens takstnemnd.

 

Til hjelp for takstnemnda har kommunen engasjert ungdommer til å besiktige eiendommene. Ungdommene skal kun foreta en registrering av opplysninger om eiendommen.  De foretar ingen taksering.

 

Eiendomsskattetaksten skal bygge på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av eiendommen.   Faktaopplysninger om adresser og areal på bygninger hentes fra eiendomsregisteret Matrikkelen.  I de tilfeller hvor vi mangler areal på bygninger, hentes dette gjennom utvendig oppmåling ved besiktigelsen. 

 

Det foretas utvendig besiktigelse.  Kommunen er derfor ikke avhengig av at du er til stede ved besiktigelsen.  Hvis du ønsker å være til stede må du sende oss en skriftlig melding om dette, gjerne pr. e-post.  Du vil da bli kontakter i forbindelse med besiktigelsen.  Dersom det er konkrete forhold som du ønsker skal vurderes og du selv ikke kan delta ved besiktigelsen må du gjerne sende oss informasjon om dette. 

 

Besiktigelsene er startet opp i uke 26 og varer i ca. 6 uker. 

 

 

Offentlig ettersyn

Takst og utregnet eiendomsskatt blir lagt ut til offentlig ettersyn. Du får tilsendt informasjon om taksten på din eiendom og eiendomsskatten du skal betale, samt informasjon om klageadgang. 

    
Ved spørsmål

Dersom dere har spørsmål eller innspill til besiktigelsen, kan dere kontakte eiendomsskattekontoret.

 

 

Post:

Rennebu kommune,

Eiendomsskattekontoret,

Myrveien 1

7391 Rennebu

 

Telefon:

Rennebu kommune – servicetorget – 72 42 81 16 (mandag – fredag 08.00 – 15.30)

 

E-post:

postmottak@rennebu.kommune.no

 

 

Merk alle skriftlige henvendelser med:

 

Eiendomsskatt

Navn

Telefon – hvor du kan treffes på dagtid

Gårds- og bruksnummer og/eller veiadresse

Publisert: 26. juni 2014 ▪ Sist endret: 26. juni 2014