Til innholdet

Eiendomsskatten for 2015

Utlagt til offentlig ettersyn ved kommunehuset fra 27. februar til 31. mars 2015

Rennebu kommune skriver ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen i 2015.   Jfr. eiendomsskattelovens §§ 2 og 3.

Eiendomsskatteseddel for 2015 blir sendt ut til alle som eier en skattepliktig eiendom.

En eventuell klage må fremsettes skriftlig til Rennebu kommune v/eiendomsskattekontoret innen 12. april 2015.

Søknad om fritak/nedsettelse må fremstilles skriftlig til Rennebu kommune v/eiendomsskattekontoret.

 

Eiendomsskatten forfaller til betaling i to like store terminer med forfall 1. mai 2015 og 1. oktober 2015.  Dersom eiendomsskatten ikke blir betalt ved forfall, skal det svares morarenter etter fastsatte bestemmelser.

 

Publisert: 27. februar 2015 ▪ Sist endret: 27. februar 2015