Til innholdet

Eiendomsskatten for 2016

Utlagt til offentlig gjennomsyn fra 29. februar - 31. mars

Rennebu kommune skriver ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen i 2016.   Jfr. eiendomsskattelovens §§ 2 og 3.

 

Eiendomsskattelisten for 2016 blir lagt ut til offentlig gjennomsyn i ekspedisjonen ved kommunehuset fra 29. februar til og med 31. mars 2016.

 

En eventuell klage må fremsettes skriftlig til Rennebu kommune v/eiendomsskattekontoret innen 13. april 2016.

 

Søknad om fritak/nedsettelse må fremstilles skriftlig til Rennebu kommune v/eiendomsskattekontoret.

 

Eiendomsskatten forfaller til betaling i to like store terminer med forfall 1. april 2016 og

1. oktober 2016.  Dersom eiendomsskatten ikke blir betalt ved forfall, skal det svares morarenter etter fastsatte bestemmelser.

 

Eiendomsskattekontoret

Publisert: 12. februar 2016 ▪ Sist endret: 12. februar 2016