Til innholdet

Foreløpig retningslinjer eiendomsskattetaksering

 

Rennebu kommunestyre har vedtatt at det skal innføres eiendomsskatt på alle typer eiendommer etter eiendomsskattelovens § 3a i hele kommunen fra 2015. 

 

Det blir fastsatt et eiendomsskattegrunnlag for alle eiendommer.  For boligeiendommer som har et formuesgrunnlag blir dette lagt til grunn ved beregning av eiendomsskattegrunnlaget.  For andre eiendommer blir det fastsatt en særskilt eiendomsskattetakst. 

 

Takstnemnda for eiendomsskatt har vedtatt egne retningslinjer for eiendomsskattetaksering.  Retningslinjene kan du lese her:

 Foreløpige retningslinjer eiendomsskattetaksering

 

Retningslinjene inneholder korreksjonsfaktorer for fritidsboligers alder og standard.  Korreksjonsfaktorer for andre bygninger er enda ikke endelig vedtatt, men reviderte retningslinjer blir lagt ut på nettsida så snart dette er avklart.

 

Takstnemnda har vedtatt å dele kommunen inn i soner.  For bolig- og landbrukseiendommer er det to soner og for fritidseiendommer er det 4 soner.  Eiendommens plassering i sone har betydning for taksten.

 

Soneinndelingen er beskrevet i retningslinjene.  Link til sonekartene følger her:

Publisert: 13. januar 2015 ▪ Sist endret: 13. januar 2015