Til innholdet

Retningslinjer eiendomsskatt

Vedtatt av takstnemnda 28.01.2015

Rennebu kommunestyre har vedtatt at det skal innføres eiendomsskatt på alle typer eiendommer etter eiendomsskattelovens § 3a i hele kommunen fra 2015.

Det blir fastsatt et eiendomsskattegrunnlag for alle eiendommer. For boligeiendommer som har et formuesgrunnlag blir dette lagt til grunn ved beregning av eiendomsskattegrunnlaget. For andre eiendommer blir det fastsatt en særskilt eiendomsskattetakst.

Takstnemnda for eiendomsskatt har vedtatt egne retningslinjer for eiendomsskattetaksering. Retningslinjene kan du lese her:

Retningslinjer eiendomsskattetaksering

Takstnemnda har vedtatt å dele kommunen inn i soner. For bolig- og landbrukseiendommer er det to soner og for fritidseiendommer er det 4 soner. Eiendommens plassering i sone har betydning for taksten.

Soneinndelingen er beskrevet i retningslinjene. Sonekartene finner du her 

Publisert: 3. februar 2015 ▪ Sist endret: 3. februar 2015