Til innholdet

Vedtak om eiendomsskatt og gebyrer for 2015

I henhold til forvaltningslovens § 38 gjøres kjent at Rennebu kommunestyre i møte den 18.12.2014 fastsatte nye gebyrsatser/ avgiftssatser som skal gjelde med virkning fra den 01.01.2015.

De kan fåes ved henvendelse til servicetorget. 

Kommunestyret vedtok å innføre eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i 2015. 

Skattøret for eiendomsskatt blir satt til 7 promille av takstverdien for 2015.  Skattesatsene differensieres ved at den skattesats som skal gjelde for bebygde boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 2,7 promille.

For eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller staten kan det innvilges fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7 a.

Kommunestyret har allerede gitt fritak for en del slike eiendommer.

 

     Rådmannen

Publisert: 23. desember 2014 ▪ Sist endret: 23. desember 2014