Til innholdet

Priser og gebyrer

 

Barnehagene Legekontoret
Boligavdelinga Rennebuhallen
Plan- og byggesaker Matombringing
Eiendomsskatt Omsorgsboliger og trygdeboliger
Feiegebyrer Opphold helsesenteret
Fritidsklubben Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)
Fysioterapi Renovasjon og slamgebyrer
Jordloven SFO
Kart og oppmåling Trygghetsalarm
Konsesjonssaker Utslippsaker
Kulturskolen i Rennebu Utenlandsvaksiner
  Vann og avløp

 

Barnehage

Gjelder fra 01.08.2017

Boligavdelingen

Gjelder fra 01.01.2015

Feiegebyrer

Gjelder fra 01.01.2017

Fritidsklubben

Gjelder fra 01.01.2017

Fysioterapi

Gjelder fra 01.07.2014

Jordloven

Gjelder fra 01.01.2017

Kart og oppmåling

Gjelder fra 01.01.2017

Konsesjonssaker

Gjelder fra 01.01.2017

Kulturskolen i Rennebu

Gjelder fra 01.01.2017

Legekontoret

Gjelder fra 01.01.2015

Matombringing

Gjelder fra 01.01.2017

Omsorgsboliger og trygdeboliger

Gjelder fra 01.01.2017

Opphold helsenteret

Gjelder fra 01.01.2017

Rennebuhallen/samfunnshuset

Gjelder fra 01.01.2016

Renovasjon og slamgebyrer

Gjelder fra 01.01.2017

SFO

Gjelder fra 01.01.2017

Trygghetsalarm

Gjelder fra 01.01.2017

Utenlandsvaksinering

Gjelder fra 01.01.2014

Vann og avløp

Gjelder fra 01.01.2017

Publisert: 5. juni 2009 ▪ Sist endret: 11. april 2016
Tjenestebeskrivelser