Til innholdet

Barnehage

Gjelder fra 01.08.2017

 

Heldagstilbud
Heldagstilbud 5 dager pr. uke
45 timer
4 dager pr. uke
36 timer
3 dager pr. uke
27 timer
2/3 dager pr. uke
22 ½ timer
2/3 dager pr. uke 18,75 timer * 2 dager pr. uke
18 timer
1- 4 G 2.130,- 1.780,- 1.400,- 1.210,-  1.160,- 1030,-
Fra 4 G 2.730,- 2.260,- 1.780,- 1.530,-  1.500,- 1.290,-

 
* kun for ettåringer

      

Tom 3G = 0 - 366.959 kr

Fra 4G = 366.960 kr - 

 

    

Det betales for 11 måneder pr. år.

Foreldrebetaling regnes etter familiens samla alminnelig inntekt, også samboers inntekt.

Siste års selvangivelse legges til grunn for barnehageåret 2016-2017 f.o.m 01.08.16- 30.06.17.

Søskenmoderasjon 50% f.o.m. barn nr. 2.

Her kan du lese mer om reduksjon i foreldrebetalinga i barnehagen for 2017/2018

     

Ved ledig kapasitet selger barnehagen enkeltdager til de som allerede har plass i barnehagen:

Enkeltdager  
1 - 5 timer pr. dag 175,-
6 - 9 timer pr. dag 300,-

 

Kostpenger fra og med 01.08.2015
Heldag 5 dager/45 timer 250,-
Heldag 4 dager/36 timer 200,-
Heldag 3 dager/27 timer 150,-
Heldag 2/3 dager 125,-

Kostpengesatsen kan endres i løpet av barnehageåret.

Publisert: 5. juni 2009 ▪ Sist endret: 24. august 2017