Til innholdet

Barnehage

Gjelder fra 01.01.2018

 

Heldagstilbud
Heldagstilbud 5 dager pr. uke
45 timer
4 dager pr. uke
36 timer
3 dager pr. uke
27 timer
2/3 dager pr. uke
22 ½ timer
2/3 dager pr. uke 18,75 timer *
  2.910,- 2.410,- 1.900,- 1.630,-  1.600,-

 
Det betales for 11 måneder pr. år.

Søskenmoderasjon 50% f.o.m. barn nr. 2.

Her kan du lese mer om reduksjon i foreldrebetalinga i barnehagen for 2018/2019

    

Ved ledig kapasitet selger barnehagen enkeltdager til de som allerede har plass i barnehagen:

Enkeltdager  
1 - 5 timer pr. dag 175,-
6 - 9 timer pr. dag 300,-

 

Kostpenger fra og med 01.01.2018
Heldag 5 dager/45 timer 250,-
Heldag 4 dager/36 timer 200,-
Heldag 3 dager/27 timer 150,-
Heldag 2/3 dager 125,-

Kostpengesatsen kan endres i løpet av barnehageåret.

Publisert: 5. juni 2009 ▪ Sist endret: 20. august 2018