Til innholdet

Boligavdelingen

Gjelder fra 01.01.2015

Boavdelingen

Husleie

Pr. mnd

Strøm

pr. mnd

Leilighet 032 3.906,- 1005,-
Leilighet 037 3.516,- 1005,-
Leilighet 042 3.516,- 1005,-
Leilighet 047 3.516,- 1005,-
Leilighet 115 2.731,- 1005,-
Leilighet 122 3.906,- 1005,-
Leilighet 127 3.906,- 1005,-
Leilighet 132 3.906,- 1005,-
Leilighet 137 3.906,- 1005,-
Leilighet 142 4.298,- 1005,-
Leilighet 147 3.906,- 1005,-
Leilighet 152 3.906,- 1005,-
Leilighet 157 3.906,- 1005,-
Publisert: 28. desember 2011 ▪ Sist endret: 6. februar 2015