Til innholdet

Feiegebyrer

Gjelder fra 01.01.2017

Avgiftene oppgis eks. mva.

    Avgift kr.
A Pipe nr. 1 840,-
B Pipe nr. 2 og 3 (70 % av A) 588,-
     
  Pipe nr. 1, feiing/tilsyn hvert andre år (70 % av A) 588,-
  Pipe nr. 1, feiing/tilsyn hvert tredje år (60 % av A) 504,-
  Pipe nr. 1, feiing/tilsyn hvert fjerde år (50 % av A) 420,-
     
  Pipe nr. 2, feiing/tilsyn hvert andre år (70 % av B) 410,-
  Pipe nr. 2, feiing/tilsyn hvert tredje år (60 % av B) 352,-
  Pipe nr. 2, feiing/tilsyn hvert fjerde år (50 % av B) 294,-
     
  Feiing/tilsyn to ganger pr. år (200 % av A) 1 680,-
     
  Frammøtegebyr (50 % av A) 420,-
     
     
  Særskilt for fritidsboliger Avgift kr.
D Pipe nr. 1 420,-
  Pipe nr. 2 (70 % av D) 294,-
Publisert: 6. juni 2009 ▪ Sist endret: 29. desember 2016