Til innholdet

Fysioterapi

Gjelder fra 01.07.2014

Honorartakster fra 1. juli 2014

Egenandeler fra 1. juli 2014

Forskrift 20. juni 2012 om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi

Publisert: 11. januar 2010 ▪ Sist endret: 5. januar 2016