Til innholdet

Gebyr i plan-, bygge- og utslippssaker

Gjelder fra 01.01.2018

Gebyrer for saksbehandling etter Plan- og bygningsloven og i utslippssaker i Rennebu kommune:

Gebyrregulativ for behandling av utslippssaker  (pdf)

Gebyrregulativ for behandling behandling av plan- og byggesaker  (pdf)

Publisert: 6. juni 2009 ▪ Sist endret: 5. januar 2018